Les queixes d'un fan del Brillat Savarin

Les queixes d’un fan del Brillat Savarin

El productor de formatge Jean Grogne va batejar amb aquest nom els seus productes en memòria d’un ancià que sempre es queixava de no poder comprar un Brillat Savarin major. Aquest formatge es comercialitza en terrines petites pel que resultava un plaer massa efímer i breu per a l’ancià que no parava de queixar-se´n (‘grogner’ […]